OUTDOOR

Široká škála možností od klasických billboardů přes bigboardy, doublebigy, reklamní plachty, otočné osvětlené plochy, obrazovky, reklamní kostky, city light vitríny a plochy na zastávkách MHD, v metru a na dopravních prostředcích. Reklama, kterou nevypnete.

    

INDOOR

Nejvýraznější a nejvíce používanou plochou je prosvětlená city light vitrína. Klient však může využít i plakáty formátu A1, obrazovky, podlahovou grafiku a alternativní formy reklamy podle možností v dané lokalitě.

TISKOVÁ REKLAMA

Inzertní kampaň je stále velmi účinný nástroj pro propagaci výrobků a služeb. K ní obvykle klient získává PR  podporu formou nákupních tipů, doporučení a širší prezentace v tematických článcích.

   

INTERNET

Dynamicky se rozvíjející oblast reklamy nabízí vedle klasických kampaní formou bannerů také podporu PR články a soutěžemi. Oslovuje všechny věkové kategorie a cílové skupiny.

RÁDIO

Celoplošné nebo regionální vysílání reklamních spotů, sponzorských vzkazů, soutěže a individuální programy šité na míru konkrétnímu zájemci.


TELEVIZE

Patří k nejžádanějším a nejsledovanějším médiím. Reklamní spoty či sponzorské vzkazy zvyšují prestiž každého klienta, podporují znalost značky na trhu a zvyšují zájem o produkt u dané cílové skupiny. Sponzoring vybraných pořadů využívají úspěšně i zájemci s menším rozpočtem.

MEDIA FULL SERVIS

 

 Komplexní media service       

  •  analýza cílové skupiny
  •  mediální doporučení
  •  mediální plánování
  •  nákup media prostor
  Produkce reklamy a příprava

  •  výroba reklamní prostředků, plakátů, fólií, bannerů apod.
  •  příprava tiskových materiálů a PR článků
  •  výroba bannerů na internet, spotů do rádií, televizí a pro LCD obrazovky