Obchodní podmínky

Před nákupem se laskavě seznamte s těmito obchodními podmínkami. Zasláním objednávky zboží kupující prohlašuje, že souhlasí s níže uvedeným podmínkami nákupu.

Tento internetový obchod provozuje:

Gallery GROUP a.s., se sídlem Jirčanská 361/19, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČ:00174513, DIČ:CZ00174513, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 142,  tel.: +420 602 667 669, e-mail: koupele@gallerygroup.cz .

 

  1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem internetového obchodu Gallery GROUP a.s. (dále jen „prodávající“) a jeho zákazníkem (dále jen „kupující“).

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro řádné vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Smlouva o koupi věci je uzavřena okamžikem obdržení řádně vyplněné objednávky kupujícího prodávajícím. Kupující zasláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity výhradně v souvislosti s plněním podmínek kupní smlouvy. Údaje nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou sdělení jména a adresy příjemce přepravci.

 

  1. Objednávky a dodací podmínky

Objednávky z internetového obchodu jsou přijímány 365 dní v roce prostřednictvím e-mailu: koupele@gallerygroup.cz . Přijaté objednávky jsou vyřizovány v následujícím pracovním dni. Objednávky přijaté v sobotu, v neděli a ve svátek jsou vyřizovány v následujícím prvním pracovním dni. Zboží je běžně zasíláno pouze po území České republiky. Dodání mimo Českou republiku lze řešit individuálně po vzájemné dohodě kupujícího s prodávajícím.

 

  1. Informace o produktech

Každé jednotlivé zboží nabízené v internetovém obchodě je popsáno názvem. U každého zboží je dále uvedena jeho hlavní charakteristika a cena. Cena zboží je uvedena v českých korunách včetně DPH.

 

  1. Cena zboží a poštovného

Kupující obdrží zboží za cenu uvedenou u zboží a tedy platnou v okamžiku jeho objednání. Ceníky jsou platné po dobu 12 kalendářních měsíců, prodávající si však vyhrazuje právo změny cen v průběhu tohoto období.

Cena poštovného a balného:

- na dobírku od 1 – 60 ks činí 110,- Kč + DPH

- při platbě předem od 1 – 60 ks činí 90,- Kč + DPH

- při nákupu nad 60 ks je poštovné a balné zdarma

- při osobním odběru vždy zdarma, podmínkou je připsání platby na účet prodávajícího před

odběrem

 

 

 

  1. Platební podmínky

Zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Zboží je možné zaplatit:

  1. a) dobírkou – při převzetí zboží od České pošty
  2. b) platbou předem uskutečněnou bankovním převodem na účet prodávajícího vedený u Raiffeisen bank č. 6768233001/5500. V tomto případě obdrží kupující před uskutečněním platby kopii daňového dokladu e-mailem.

 

  1. Vrácení zboží

Zboží je možné nepoužité, nepoškozené, kompletní a v původním obalu do 14 dnů od převzetí zásilky vrátit bez udání důvodu. O vrácení zboží informuje kupující prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Kupující je povinen vrátit se zbožím také fakturu-daňový doklad. Bez něho nebude převzetí zboží a následné vrácení peněz vyřízeno. Po kontrole stavu a kompletnosti zboží vrátí prodávající kupujícímu  částku za zboží bankovním převodem. Poplatek za poštovné a balné prodávající kupujícímu nevrací. Kupující je povinen zaslat a vrácené zboží formou dopisu nebo cenného balíku, případně po předchozí dohodě lze doručit zboží osobně na adresu sídla prodávajícího. Zásilku vrácenou na dobírku není prodávající povinen převzít.

 

  1. Reklamace

Při převzetí zboží od přepravce má kupující povinnost zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je otevřený, poškozený či promáčený, kupující nesmí od přepravce zásilku převzít. Pokud tak učiní, vzdává se kupující práva uplatnit reklamaci na poškozené zboží. Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží způsobené vyšší mocí, jako jsou živelné pohromy a podobně.

Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího do 7 dnů ode dne převzetí zboží od přepravce. Reklamaci je kupující povinen uplatnit prostřednictvím e-mailu: koupele@gallerygroup.cz  nebo dopisem na adresu sídla prodávajícího.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.