OUTDOOR

Široká škála možností od klasických billboardů přes bigboardy, doublebigy, reklamní plachty, otočné osvětlené plochy, obrazovky, reklamní kostky, city light vitríny a plochy na zastávkách MHD, v metru a na dopravních prostředcích. Reklama, kterou nevypnete.

INDOOR

Nejvýraznější a nejvíce používanou plochou je prosvětleá city light vitrína. Klient však může využít i plakáty formátu A1, obrazovky, podlahovou grafiku a alternativní formy reklamy podle možností v dané lokalitě.

 

       

TISKOVÁ REKLAMA

Inzertní kampaň je stále velmi účinný nástroj pro propagaci výrobků a služeb. K ní obvykle klient získává PR  podporu formou nákupních tipů, doporučení a širší prezentace v tematických článcích.

INTERNET

 

Dynamicky se rozvíjející oblast reklamy nabízí vedle klasických kampaní formou bannerů také podporu PR články a soutěžemi. Oslovuje všechny věkové kategorie a cílové skupiny.

RÁDIO

Celoplošné nebo regionální vysílání reklamních spotů, sponzorských vzkazů, soutěže a individuální programy šité na míru konkrétnímu zájemci.

 

TELEVIZE

 

Patří k nejžádanějším a nejsledovanějším médiím. Reklamní spoty či sponzorské vzkazy zvyšují prestiž každého klienta, podporují znalost značky na trhu a zvyšují zájem o produkt u dané cílové skupiny. Sponzoring vybraných pořadů využívají úspěšně i zájemci s menším rozpočtem.

 

Komplexní media service

  •  analýza cílové skupiny
  •  mediální doporučení
  •  mediální plánování
  •  nákup media prostor

Produkce reklamy a příprava

  •   výroba reklamní prostředků, plakátů, fólií, bannerů apod.
  •  příprava tiskových materiálů a PR článků
  •  výroba bannerů na internet, spotů do rádií, televizí a pro LCD obrazovky